Huurbescherming nodig?

Recht op huurbescherming bij een geschil met uw verhuurder

huisuitzetting voorkomen

Welke rechten heeft u als huurder bij een huurgeschil? 

Indien u als huurder namens de verhuurder een dagvaarding ontvangt voor huisuitzetting op grond van huurachterstand of vanwege overlast, betekent dit niet automatisch dat de verhuurder tot uithuiszetting mag overgaan. Nadat de verhuurder u heeft gedagvaard om voor de Kantonrechter (Rechtbank, Team Kanton) te verschijnen, kunt u een beroep doen op wettelijke huurbescherming. In deze dagvaardingsprocedure moet de verhuurder een eis tot ontbinding van de huurovereenkomst en woningontruiming instellen op grond van dringende redenen zoals overlast of huurbetalingsachterstand.

Op de juiste wijze verweer voeren met gratis hulp van Sociaal Verhaal

Van belang is dat u in deze huisuitzetting procedure van de verhuurder op de juiste wijze verweer voert. Wanneer u dit niet op de juiste manier doet, dan is de kans groot dat u  uiteindelijk – als huurder – uw huis wordt uitgezet. U krijgt bij de rechter maar één kans om een beroep te doen op de wettelijke huurbescherming.

Indien u zelf niet voldoende kennis heeft van uw rechten als huurder van een woning, dan is het verstandig dat u met ons contact opneemt zodat wij u met gratis rechtshulp bij kunnen staan, ter voorkoming van een ontruimingsvonnis voor de verhuurder.

Ontruiming-voorkomen.nl werkt samen met Sociaal Verhaal

en is gespecialiseerd in het aanvechten van (dreigende) ontruimingen.

Met een breed netwerk aan professionals, advocaten en instellingen,

kunnen we effectief en snel helpen, Sociaal Verhaal helpt u gratis!

Gratis geholpen worden: hoe kan dat?

Onze gespecialiseerde advocaten en juristen zijn op de hoogte van alle regels en rechterlijke uitspraken over huurbescherming. Dit betreft alle rechten die voor een huurder van belang zijn om de ontbinding van de huurovereenkomst door de rechter en de ontruiming van een huurwoning door de deurwaarder op grond van overlast of een huurschuld te voorkomen. Ook wanneer er sprake is van huurachterstand, is de verhuurder aan de Wet gebonden en wijst de rechtbank niet zomaar een ontruimingsvonnis.

Wij adviseren u om – zodra u een dagvaarding van een gerechtsdeurwaarder heeft ontvangen waarin de ontruiming van uw woning wordt gevorderd met betaling van een huurachterstand – per omgaande de dagvaarding aan ons te mailen of te faxen. Onze advocaten/juristen zullen dan aan de Rechtbank uitstel vragen.  Vervolgens kunnen wij met u uw verweer tegen de eis van de woningbouwvereniging (of andere verhuurder) tot huisuitzetting bij de rechter indienen.  Het is belangrijk om bij een huurschuld of bij een eis tot ontbinding van de huurovereenkomst op grond van overlast,  al uw argumenten in een gerechtelijke conclusie aan de rechtbank kenbaar te maken. Onze advocaten/juristen helpen u daarbij zoveel mogelijk  gratis.

Wij kunnen op deze manier in elk geval voor u – vanaf datum dagvaarding tot vonnis van de Kantonrechter of Rechtbank – ongeveer vier tot zes maanden tijd winnen. In deze periode kan de verhuurder niet tot ontruiming overgaan en kunt u een financiële oplossing regelen voor uw huurschulden, bijvoorbeeld via een bewindvoerder of door schuldhulp.

Soms komt het voor dat de verhuurder op grond van spoedeisend belang reeds in kort geding of middels een voorlopige voorziening de huisuitzetting vordert. Dit gebeurt veelal  bij ernstige overlast door de huurder of bij een zeer hoge huurschuld. In deze uitzettingsprocedures kunnen wij u bijstaan en u van professionele rechtshulp voorzien om de rechten van de verhuurder tot ontruiming van uw woning door de rechter te doen inperken.

Ontruiming-voorkomen.nl werkt samen met Sociaal Verhaal

en is gespecialiseerd in het aanvechten van (dreigende) ontruimingen.

Met een breed netwerk aan professionals, advocaten en instellingen,

kunnen we effectief en snel helpen, Sociaal Verhaal helpt u gratis!