Benodigde documenten

Van groot belang is dat u ons – zo snel en zo volledig mogelijk – alle informatie verschaft die wij nodig hebben om een uitzetting door een deurwaarder te kunnen stopzetten.

U dient ons in elk geval de volgende gegevens te verstrekken:

  1. Kopie legitimatiebewijs van de huurders.
  2. Kopie huurcontract.
  3. Alle ontvangen e-mails, brieven, gerechtelijke stukken en exploten (dagvaarding, betekening vonnis) van uw verhuurder, de deurwaarder, het incassobureau, de rechtbank en van de advocaat van uw verhuurder.
  4. Alle contactgegevens die voor ons van belang zijn; Uw eigen e-mailadres en telefoonnummer. Het e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer, namen van contactpersonen bij uw verhuurder, de deurwaarder enzovoort.

U kunt ons deze gegevens zeven dagen in de week, vierentwintig uur per dag, aanleveren per e-mail: info@sociaalverhaal.com, of per fax: 084-0039414.

Ontruiming-voorkomen.nl werkt samen met Sociaal Verhaal

en is gespecialiseerd in het aanvechten van (dreigende) ontruimingen.

Met een breed netwerk aan professionals, advocaten en instellingen,

kunnen we effectief en snel helpen, Sociaal Verhaal helpt u gratis!